IKARUS      AUTOBUSY


SOUČASNOST

    Po odkoupení firmy Ikarus holdingem Irisbus v roce 1998 a následném postupném utlumení výroby až do úplného ukončení výroby autobusů v roce 2003 došlo nyní ke zvratu. Dne 1.2.2006 se firma dostala opět do maďarských rukou, kdy ji, respektive výrobní závod Ikarusbus v Székesfehérváru, odkoupil pan podnikatel Gábor Széles. Po intenzivních přípravách na znovuobnovení výroby autobusů značky Ikarus byl v druhé polovině května představen nový autobus Ikarus HB 122 L, který je určen v první řadě pro čínský trh. Bude vyráběn ve společném maďarsko - čínském podniku Hungarian Bus. První plány jsou na výrobu cca 2000 autobusů ročně,  cílem je však dosažení 10 000 vyrobených vozů za rok včetně obnovení výroby řady 200 a 400. Autobus Ikarus HB 122 L je dodáván už s motory splňující normu Euro IV a to od firmy Cummins nebo M.A.N.. V nabídce jsou i motory CNG Cummins a M.A.N.. V blízké době bude představen prototyp článkového autobusu Ikarus C83 L, který je rovněž určen pro čínský trh. Po úspěšném zahájení výroby těchto vozů je plánováno obnovení výroby řady 200 a 400 a následně opětovné získání některých tradičních trhů firmy Ikarus.

představení autobusu Ikarus HB 122 L.

Představení nového autobusu Ikarus HB122 L se účastnili majitel firmy Ikarus Bus pan Gábor Széles (druhý zleva) a zástupci výrobce a dopravců z Číny.

Foto: Pénzes Dávid


NÁVRAT

 
 ©  JiMi Ikarusbus  2006